امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 5 روز سن داره

مسافری از بهشت

برای سپاس...

سپاسگذارم خدای بزرگ و بخشنده ام... چگونه شکر گویمت؟بر این نعمت شگرف؟بر این معجزه عظیم؟بر این عشقی که در دلم موج میزند و توان مهارش را ندارم؟بپذیر مرا ...بپذیر ناتوانیم را در شکرگزاریت...بپذیرم آنگونه که همیشه مرا پذیرفتی و ضعف هایم را بخشیدی...آنگونهکه همواره در آغوشم کشیدی و آلودگی هایم برایت هیچ بود...چونان مادری که کودکش را دوست دارد ماسوای آلودگیهای جسم و روحش و تو مهربانتری از هر مادری...پس بگذار بیارامم در دامان پرمهرت بی هیچ بهانه ای آنگونه که تو آموختی به نوزاد کوچکم که آرام گیرد در آغوش مادرانه ام... سپاسگزارم مادر مهربانم... خوشحالم که درس مادری را از تو آموخته ام...خوشحالم که آموزگار بزرگی چون تو داشته ام در روزه...
24 مهر 1390

ده روزگیت مبارک!

سلام پسرکم! ده روزگیت مبارک...اصلا نمیدونم این ده روز چطور گذشته که من نفهمیدم.امروزاومدم تا تو نازنین بیدار نشدی برات از خاطره روزی بنویسم که به دنیا اومدی...اول بذار از همه خاله های خوبت که اومدن و کامنت گذاشتن تشکر کنم.از همه اوناییکه به یادم بودن و برام دعا کردن و منم به یادشون بودم... چهارشنبه 30 شهریور 90: نمیشد گفت استرس داشتم.معمولا من برای امتحانای بزرگ استرس ندارم!مثلا برای کنکور یا امتحان پرانترنی یا ازدواج یا زایمان!اما خوب یه نگرانی کوچولو که حقم بود مگه نه؟وقت بیرون رفتن از خونه مامان از تو حلقه یاسین ردم کرد و یه استکان آب ریخت پشت سرم جلوی در آسانسور!   فکر میکردم وقتی برم تو زایشگاه و وسایلمو تحویل بدم...
10 مهر 1390

زیباترین آغاز....

و تو آمدی... آمدنت چه شیرین بود برایم....چونان نسیمی خنک از جانب بهشت که بر صورت تبدار عاشقی وزیده باشد و عطر معشوق را در مشامش زنده کند... عزیزکم! در آغوش کشیدنت ،بوییدنت ، نوازشت ، نگریستنت برایم بسیار گواراتر از آن است که انتظار داشتم... تو چه پاداش بزرگی بودی برای نه ماه انتظارمان...و چه زود میگذرند دردها و رنجها وقتی سر کوچکت را بر شانه هایم میگذاری و با لالایی ضربان قلبم به خواب میروی... چه بیتاب میشوم با گریه هایت و چه اوج میگیرم با لبخند زیبایت...حال میفهمم اینکه تو پاره ای از وجود منی یعنی چه... و چه عاشقانه دوستت دارم... تولدت مبارک نازنینم! تولدی برای تو و تولدی برای من و پدرت...مادر شدن و پدرشدن ...
4 مهر 1390
1