امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 5 روز سن داره

مسافری از بهشت

آنگاه که دلهایمان لرزید...

سلام پسرکم! این روزها روزهای غمباری است برای ما...برای همه ما...نه برای آنهایی که زادگاهشان اهر باشد چون مادربزرگت ، مامان فرشته عزیزم...نه برای آنها که عمری زیسته اند در  تبریز چون مادربزرگ و پدربزرگت و تمام آنها که دوستشان دارم و نامشان را تک به تک  بر دیواره قلبم نوشته ام...خویشاوندانی که همواره زندگی کردن در کنارشان رویای کودکی و بزرگسالی ام بوده است در غربت روزهای تنهایی در مشهد در سایه سار مهربانی امام رضای رئوف که اگر نبود چطور دوری تمام خویشاوندانمان را در تبریز تاب می آوردیم؟ این روزها روزهای غمباری است برای تمام ایران...برای آنها که آذری می دانند و نمیدانند... برای آنها اصلا نام اهر و هریس و ورزقان را تابح...
25 مرداد 1391

سال وب نامه...

سلام پسرکم! یک سال گذشت...یک سال از نخستین روزهایی که تو شدی مسافر بهشتی این خانه مجازی...و من شدم نگارنده روزهای این مسافر هنوز از راه نرسیده...یک سال گذشت از آن روزهای من و تو که با هم مینگاشتیم روزانه های با هم بودنمان را در این سفحه سپید ...آن روزها چه برقی میزد این قرمز دوست داشتنی و امروز اثر انگشتان  کوچک نازنینت بر نقطه نقطه مانیتور و کیبورد به من لبخند میزند...و من بجای برق انداختن دوباره،بوسه میزنم بر جای سرانگشتان شیرینت...اگر آنچه در بارداری انجام میدهیم در سرنوشت جنینی که می پروریم صاحب اثر باشد بی دلیل نیست این علاقه بی حد تو به سیم و دوشاخه و کامپیوتر و لب تاپ و....چرا که روزهای بسیاری را تو در بطن من و من...
14 مرداد 1391

ده ماهگیت مبارک!

.سلام پسرکم! ده ماهگیت مبارک نازنین...تنها یک ماهگرد دیگر برای تبریک گفتنت باقیست... این بار آمده ام تا از حقیقت و مجاز برایت بگویم.از مجازی که چند سالیست  پای در زندگی حقیقی ما گذاشته است...کلبه های مجازی به نام وبلاگ.. چونان کلبه مجازی من و تو...و دوستانی مجازی که گاه آنچنان با تو پیوند میخورند در غمشان اشک میریزی و با شادیشان مسرور میشوی...مجازی که در  احساساتمان دیگر واقعی میشود.این سر انگشتانمان که بر این دکمه های سرد میلغزد پیام های گرم قلبمان را از پس فاصله هایی دور به کسانی  میرساند که حتی تصوری از ظاهرشان نداری...این زیبایی این دنیای مجازیست که دوستانی داری در سراسر ایران عزیز...دوستانی از سرزمینهایی...
2 مرداد 1391
1