امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 5 روز سن داره

مسافری از بهشت

آی دندون دندون دندون!

سلام! گفته بودم که امیدوارم پست بعدی به دندون پسرکم اختصاص داشته باشه ... ولی اصلا انتظار نداشتم 4 تا دندون یجا دربیاره!!! روز شنبه مطابق با 10 تیر 91 و 9 ماه و 10 روزگی پسرکوی من بود که به محض اینکه از سر کار برگشتم با اینکه امیرحسین خواب بود شروع کردم به معاینه دندوناش! دیشبش اصلا نخوابیده بود و نذاشته بود ما هم چرتکی بزنیم برای همین مطمئن بودم که امروز باید خبری از یه مروارید کوچولو باشه.چیزی دیده نمیشد پس با دسته یه  قاشق فلزی امتحان کردم و دیدم بلههههههههههههههههههههههههههههه صدای خوش آهنگ ترق و ترق از برخورد دسته قاشق با دندونای آکبند فرشته  مامان به گوش میرسه!و شاید که این خوشگلترین ترق و ترق عمرم بود که ش...
13 تير 1391

نه ماهگیت مبارک!

سلام پسرک نه ماهه من! نه ماهه ی دوم زندگیت را پشت سر گذاشتی...نیمی در درونم و نیمی در آغوشم... گرچه دلتنگ آن نه ماه نخست می شوم گاهی ، اما در نفس های گرمت  که بر گونه هایم حس میکنم حلاوتی هست که در هیچ نیست... بی واژه می نگارم برایت نازنین... سخت جامانده ام از تکامل تو! از خلق و خویی که هر روز رنگی می گیرد و لعابی انسانی تر از روز پیش... و من گیج و بهت زده از کودکی که در مقابل چشمانم پیشرفتی به معنای حقیقی "روز"افزون دارد... آری جامانده ام و خواهم ماند از قدرت پروردگاری که هر روز از توانایی بی مثالش در رگ و پی ظریف و نازنین تو جاری می کند و تو که بی وقفه میرانی و میتازی... دیگر حتی به یاد نمی آورم روزهایی را که غری...
9 تير 1391
1